Netwerkevenementen

Hatt Begeleiding is begonnen met het organiseren van netwerkevenementen. Op deze dagen kunnen cliënten bij elkaar komen om gezamenlijke hobby’s uit te oefenen. Hierdoor komen cliënten op een laagdrempelige manier in contact met andere mensen en komen ze letterlijk en figuurlijk in beweging.

Er is begonnen met een spelletjesmiddag. Hier was direct genoeg animo voor. De spelletjesmiddag is ondertussen drie keer georganiseerd en een groot succes gebleken! Er is een groeps-whatsapp aangemaakt waar de deelnemers een volgende datum kunnen afspreken. Eens per maand komen ze samen. Een hapje, drankje, een boel gezelligheid en een spel zijn de sleutel tot succes! Eén van de vele quotes van cliënten: “Ik ben blij dat ik op deze manier langzamerhand weer wat sterker in de samenleving sta.” 

In de pijpleiding zitten nog meer netwerkevenementen. Hierna wordt gestart met een loopgroep en een creatieve middag. Ook is het de bedoeling om een muziek middag en een kringloop middag te gaan starten. 

Hatt Begeleiding biedt ambulante begeleiding aan mensen in Arbeismarktregio Drenthe (UWV en een aantal gemeenten). Deze mensen worden door persoonlijk contact met hun begeleider weer geactiveerd om op hun eigen niveau te participeren. De netwerkdagen zijn één van de vele hulpmiddelen die we hiervoor gebruiken. “Cliënten zijn enorm enthousiast. Mensen die anders niet hun huis uit komen staan nu te popelen om maandelijks aan te sluiten bij de spelletjes middag.”

Wat is uw klacht?