Nieuw kantoor!

Hatt Begeleiding heeft een nieuw kantoor! Het pand bevindt zich in Emmerhout. Het nieuwe adres is:            Laan van de Iemenhees 79A, 7823 JE Emmen.

Met het groeien van ons bedrijf ontgroeiden we ons vorige kantoor, waar we ruim een jaar met heel veel plezier gebruik van hebben gemaakt. Elektromotoren Emmen, bedankt dat we zolang bij jullie welkom waren!

Door de groei die Hatt Begeleiding doormaakte was het belangrijk dat er meer kantoren beschikbaar kwamen. Zo is het voor cliënten en begeleiders makkelijker om ergens anders dan bij iemand thuis af te spreken. Ook ontstaan hierdoor meer mogelijkheden voor nieuwe initiatieven binnen Hatt Begeleiding. Hierover volgt later meer informatie.

Wat is uw klacht?