Zelfredzaamheid: Sociaal netwerk

Een onderdeel van zelfredzaam worden is het onderhouden en opbouwen van een sociaal netwerk. Dit kan ervaren worden als een lastige opgave, als je niet weet waar je moet beginnen. Om cliënten en deelnemers in de goeie richting te begeleiden heeft Hatt Begeleiding al de spellenmiddag en de wandelgroep opgezet. Dit wordt als zeer prettig ervaren door iedereen en daarom hebben wij de keuze gemaakt om ook tijdens feestdagen iets te organiseren.

Een ei hoort erbij

Vandaag hebben wij direct daad bij het woord gevoegd door een paasbrunch te organiseren van 20 van onze cliënten en/of deelnemers om weer te kunnen werken aan het sociale netwerk onder het genot van een lekkere brunch.

Wat is uw klacht?